NHỮNG SẢN PHẨM BÁN CHẠY NĂM 2022

HTT_23.01

29 x 28.5 x 7.5 cm

Chi tiết

HTT_23.02

35 x 13 x 11 cm

Chi tiết

HTT_23.03

35 x 31 x 12 cm

Chi tiết

HTT_23.04

32 x 26.5 x 13 cm

Chi tiết

HTT_23.05

33 x 27 x 7 cm

Chi tiết

HTT_23.06

26.5 x 26.5 x 6.2 cm

Chi tiết

HTT_23.07

25.5 x 32 x 11 cm

Chi tiết

HTT_23.08

27 x 27 x 8 cm

Chi tiết

NHỮNG SẢN PHẨM SAHA ĐÃ THỰC HIỆN

HỘP ĐỰNG BÁNH TRUNG THU

Hộp đựng bánh Trung Thu thường được phân loại theo trọng lượng của bánh, và số lượng bánh trong 1 hộp. Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, Saha tư vấn cho bạn các size hộp tiêu biểu cho từng loại bánh.

1. Hộp Trung Thu 2 bánh 150gr – không có khay chia ô:

• SIZE HỘP (tối thiểu) = 22 x 11 x 5.5 (cm)

2. Hộp Trung Thu 4 bánh – có khay chia ô:

• SIZE HỘP 150gr (tối thiểu) = 25 x 25 x 6 (cm)

• SIZE HỘP 200gr (tối thiểu) = 28 x 28 x 7 (cm)

• SIZE HỘP 150gr + trà/dao = 30 x 25 x 6 (cm)

3. Hộp Trung Thu 6 bánh – có khay chia ô:

• SIZE HỘP 6 bánh 100gr = 30 x 20 x 5 (cm)

• SIZE HỘP 6 bánh 150gr = 37 x 25 x 6 (cm)